Ředitelské volno 3. – 4. 1. 2019

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním. vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

vyhlašuje ředitelka Základní školy, Praha 5, Pod Radnicí 5 ředitelské volno 3. – 4. 1 2019.

V těchto dnech nebude v provozu školní družina ani výdejna obědů.

Schváleno MHMP dne 28.11.2018.