Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Zápis do 1.ročníku základního vzdělávání se koná

v úterý 16. 4. 2019 od 13 hodin v Základní škole Praha 5, Pod Radnicí 5

a na detašovaném pracovišti v Radotíně, nám. Osvoboditelů 1368.

Základním kritériem pro přijetí do speciálních škol

je v souladu s § 16 odst. 9 školského zákona doporučení školského

poradenského zařízení.

Bližší informace na tel. 257215181.

K zápisu je nutno přinést
1) rodný list dítěte
2) občanský průkaz zákonného zástupce
3) aktuální vyšetření dítěte z PPP nebo SPC