Ředitelské volno 6. – 7. 5 2019

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

vyhlašuje ředitelka Základní školy Praha 5, Pod Radnicí 5,

ředitelské volno ve dnech 6. – 7. 5 2019.

V těchto dnech nebudou v provozu školní jídelna a školní družina.