Placení obědů, odhlašování obědů

Obědy žáků  nelze  hradit hotově. Stravné za obědy se platí paušálně a to do 25. dne předcházejícího měsíce v těchto částkách:

Žáci   7 – 10 let  –        440,- Kč  ( jeden oběd stojí 22,- Kč)

Žáci  11 – 14 let  –      480,- Kč  (jeden oběd stojí 24,- Kč)

Rozhodující pro zařazení do kategorie je věk,  kterého žák dosáhne  v aktuálním školním roce do 31.8. včetně.

Pokud není stravné uhrazeno do konce měsíce, bude strávník zablokován.

Možno platit příkazem z účtu nebo trvalým příkazem z účtu. U plateb je nutno uvádět variabilní symbol, který byl strávníkovi přidělen.

Prosíme rodiče o zřízení trvalých příkazů a nezapomeňte na  variabilní symbol.

Číslo účtu:     2002740036/6000

Odhlašování obědů na následující den:

7.30 – 8.00 hod. na tel. 257212083

8.00 – 12.00 hod. na tel. 739079353  (zást.  Mgr. Petra Holubová)