Placení obědů, odhlašování obědů

Obědy žáků  nelze  hradit hotově. Stravné za obědy se platí paušálně a to do 25. dne předcházejícího měsíce v těchto částkách:

Žáci I.stupeň     440,- Kč

Žáci II.stupeň    480,- Kč

Vyúčtování těchto paušálních plateb bude k 30.6.

Pokud není stravné uhrazeno do konce měsíce, bude strávník zablokován.

Možno platit příkazem z účtu nebo trvalým příkazem z účtu. U plateb je nutno uvádět variabilní symbol, který byl strávníkovi přidělen.

Prosíme rodiče o zřízení trvalých příkazů a nezapomeňte na  variabilní symbol.

Číslo účtu:     2002740036/6000

Odhlašování obědů na následující den:

7.30 – 8.00 hod. na tel. 257212083

8.00 – 12.00 hod. na tel. 739079353  (zást.  Bc. T. Hradecký)