Kontakt

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5
Pod Radnicí 5, 150 00 Praha 5, tel. 257215181

skola@podradnici.cz
IČO: 70845964
Datová schránka: gkgydru

Vedení školy
ředitelka: Mgr. Věra Bušková, skola@podradnici.cz
tel. 257 215 181, 739 032 107

statutární zástupce ředitele:  Mgr. Michala Hejnalová, hejnalova@podradnici.cz

Odloučená pracoviště:
V Cibulkách 26, 27, Praha 5, tel: 257 212 083,  hejnalova@podradnici.cz
Mgr. Michala Hejnalová
tel. 257 212 083, 739 079 353

Nám. Osvoboditelů 1368, Praha 5 Radotín, radotin@podradnici.cz
zástupce ředitele PhDr. Lenka Petelíková
tel. 257 910 344, 702007464

Výchovná poradkyně
Bc. Kateřina Jakšová, skola@podradnici.cz
tel. 257 215 181, 724947771

Školní metodik prevence
Mgr. Petra Truschková,   radotin@podradnici.cz

tel. 257 910 344

 

Hospodářka školy
Daniela Chramosilová, chramosilova@podradnici.cz
tel. 257 215 181, 739 096 401

Administrativní pracovník

Mgr. Alena Ryšavá,  rysava@podradnici.cz ,  tel. 257215181, 739096400

Ochrana osobních údajů:
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je společnost Consult4all s.r.o., IČ 06591540, zastoupená panem Ing. Radkem Kutnohorským.
Požadavky týkající se ochrany osobních údajů jsou přijímány emailem na adrese gdpr@podradnici.cz či písemně na adrese ZŠ.