Kontakt

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5
Pod Radnicí 5, 150 00 Praha 5

tel. 257 215 181
skola@podradnici.cz
IČO: 70845964
Datová schránka: gkgydru

Vedení školy
ředitelka: Mgr. Věra Bušková, skola@podradnici.cz
tel. 257 215 181, 739 032 107

zástupce ředitele: Mgr. Alena Ryšavá, rysava@podradnici.cz
tel. 257 215 181, 739 096 400

zástupce ředitele: Mgr. Petra Holubová, cibulka@podradnici.cz

Odloučená pracoviště:
V Cibulkách 26, 27, Praha 5, tel: 257 212 083, cibulka@podradnici.cz
Mgr. Petra Holubová
tel. 257 212 083, 739 079 353

Nám. Osvoboditelů 1368, Praha 5 Radotín, radotin@podradnici.cz
PhDr. Lenka Petelíková
tel. 257 910 344, 724 947 771

Výchovná poradkyně
Bc. Kateřina Jakšová, skola@podradnici.cz
tel. 257 215 181

Vedoucí školní družiny

Mgr. Petra Holubová, cibulka@podradnici.cz
tel. 257 212 083, 734 247 876

Školní metodik prevence
Mgr. Helena Březinová, skola@podradnici.cz
tel. 257 215 181

Hospodářka školy
Daniela Chramosilová, chramosilova@podradnici.cz
tel. 257 215 181, 739 096 401

Ochrana osobních údajů:
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je společnost Consult4all s.r.o., IČ 06591540, zastoupená panem Ing. Radkem Kutnohorským.
Požadavky týkající se ochrany osobních údajů jsou přijímány emailem na adrese gdpr@podradnici.cz či písemně na adrese ZŠ.