Detašované pracoviště – Radotín


Naše škola je v Radotíně v klidné lokalitě, s dobrým spojením pro zájemce z Prahy i z blízkého okolí. Snažíme se stále zlepšovat technické i materiální vybavení pro kvalitní a efektivní výuku.
Učitelé motivují a vedou žáky k tomu, aby znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oblastech využívali v zájmu své přípravy na budoucí povolání. Více se zaměřujeme na předměty, které rozvíjejí manuální zručnost a lépe se mohou uplatnit v praxi. Pro některé žáky připravujeme individuální vzdělávací plány a úzce spolupracujeme se SPC. Umožňujeme žákům prezentovat svou práci účastí na různých soutěžích. Naší prioritou je nejen vzdělávání, ale i výchova. Žáci se k nám i po letech vrací, aby nás informovali o svých životních úspěších nebo nás žádají o rady.

Kontakty

PhDr. Lenka Petelíková – radotin@podradnici.cz
adresa:
Základní škola, Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368
153 00 Praha – Radotín

telefon:
257 910 344

mobilní telefon:
724 947 771

fax:
257 910 344