Školní družina

Poskytujeme službu školní družiny pro žáky I. stupně.
Školní družina má v letošním školním roce 4 oddělení, 2 oddělení fungují v DTP Cibulka, jedno oddělení Pod Radnicí, 1 oddělení v DTP Radotín.

Provoz ŠD se řídí Řádem školní družiny.

Provozní doba školní družiny
ranní družina 7.00 – 7.45 (pracoviště na Cibulkách, pracoviště Pod Radnicí, pracoviště Radotín),
odpolední družina 11.25 – 16.30 pro žáky I.stupně

Příspěvek ŠD
ŠD je placená služba: pro jednotlivce – 500 Kč za jedno pololetí. Pokud za žáka není příspěvek zaplacen, může ředitel ZŠ rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD.

Přihlašování žáka do školní družiny

Rodiče nebo zákonní zástupci vyplní údaje, které jsou zaznamenány na „zápisním lístku “ (rozsah docházky, způsob odchodu dítěte ze ŠD, kontaktní telefon na rodiče či zákonné zástupce i další osoby, prarodiče apod.). Pokud má žák odejít ze ŠD v jiný čas nebo s jinou osobou, než je uvedeno v zápisním lístku, musí rodič sdělit tuto skutečnost ŠD písemně. Pokud si dítě vyzvedáváte po obědě, ohlaste to ve školní družině.

V případě naplnění kapacity školní družiny budou přednostně přijímány děti zaměstnaných rodičů.

Provoz školní družiny

Provoz školní družiny začíná druhým dnem školní docházky od 7.00 do 16.30 hodin a končí posledním dnem od 7 do 12 hodin. V době řádných prázdnin v průběhu školního roku není zajišťován provoz ŠD. V době vedlejších prázdnin nebo ředitelského volna je činnost ŠD zajišťována pokud se přihlásí minimálně 10 dětí. Rodič musí závazně přihlásit dítě do družiny týden před začátkem prázdnin.

Dle uvážení rodičů mají děti v šatně vhodné oblečení na ven (v sáčcích či igelit. tašce), vše podepsané.

Stravování

Škola má výdejnu obědů ve škole V Cibulkách 26, Praha 5.
Bližší informace najdete v Aktualitách.