DESET bodů „ PRO NÁS“

DESET bodů „ PRO NÁS“

1. Integrace žáků s PAS – výuka strukturovaným učením, maximální zapojení do společných aktivit.
2. V primárním vzdělávání – struktura hodin s proložením relaxačních chvilek, časté střídání činností v krátkých časových úsecích.
3. Učení „jinak“ – zážitkové, činnostní učení.
4. Individualizace přístupu k žákům – zohlednění zvláštností a podmínek.
5. Nadstandartní spolupráce s rodiči jako primárními vychovateli /mají –li zájem/: účast ve výuce po dohodě (pouze v případech, že přítomnost cizí osoby nevyvolá u dítěte, dětí, nežádoucí reakce), otevřená spolupráce, Vánoční a Letní slavnost, záznamy a zápisy o průběhu výchovy a vzdělávání ve škole, konzultace s vyučujícími v daných limitech.
6. Zlepšování materiálního vybavení pro výuku.
7. Metody výuky: vhodné mimoškolní akce související s výukou – spolupráce s „Lesy ČR“, „ZOO Praha“, NO „Člověk v tísni“, exkurze a účasti na projektech. Samostatné tématické projekty školní a třídní v různém rozsahu.
8. Spolupráce s odbornými pracovišti: SPC Zlíchov, SPC Ámos při ZŠ Trávníčkova – Lužiny, APLA (NAUTIS) Praha, SPC Vertikála, ODKP při FTN Thomayerova nemocnice – PhDr. D. Krejčířová, CsC., ODP při FTN Thomayerova nemocnice, poradenské pracoviště při FN Motol, OSV Praha /dle bydliště/, individuální řešení problémů vždy v zájmu dítěte.
9. Výjezdy – v rámci ČR.
10. Našim cílem je spokojené dítě a pomoc jeho rodině.