Ředitelské volno 3. – 4. 1. 2019

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním. vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka Základní školy, Praha 5, Pod Radnicí 5 ředitelské volno 3. – 4. 1 2019. V těchto dnech nebude v provozu školní družina ani …

Informace pro rodiče dětí z Cibulek

Vážení rodiče, dle statika je technický stav obou objektů v Cibulkách z hlediska jejich dalšího provozu vyhovující. Dílčí poruchy nemají závažný charakter ve smyslu jejich nevyhovující statické funkce. Rodiče mohou kdykoliv nahlédnout do zprávy v ředitelně školy Pod Radnicí. Zpráva byla poskytnuta zřizovateli. 5.11.2018

Informace o sloučení škol

Na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 28/1121 ze dne 15.6.2017 se s účinností od 1.9.2017 slučují Základní škola, nám. Osvoboditelů 1368, Praha 5 Radotín …

Canisterapie Cibulka – fotografie

Moc děkujeme za fotografie naší canisterapeutce paní Martě Skrejvalové, jsou na http://realgar.rajce.net/Canis_na_Cibulce_15.6.2017 Jméno: realgar Heslo:  caniska

Placení obědů, odhlašování obědů

Obědy žáků  nelze  hradit hotově. Stravné za obědy se platí paušálně a to do 25. dne předcházejícího měsíce v těchto částkách: Žáci …