Informace o sloučení škol

Na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 28/1121 ze dne 15.6.2017 se s účinností od 1.9.2017 slučují Základní škola, nám. Osvoboditelů 1368, Praha 5 Radotín a Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Nástupnickou organizací je příspěvková organizace s názvem Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5.

Ředitelská volna školní rok 2017/2018

Předběžná ředitelská volna  – školní rok 2017/2018 29.9.2017 20.10.2017 (v budovách školy se konají volby) 12.1.2018  (v budovách školy se konají volby) …

Canisterapie Cibulka – fotografie

Moc děkujeme za fotografie naší canisterapeutce paní Martě Skrejvalové, jsou na http://realgar.rajce.net/Canis_na_Cibulce_15.6.2017 Jméno: realgar Heslo:  caniska

Placení obědů, odhlašování obědů

Obědy žáků  nelze  hradit hotově. Stravné za obědy se platí paušálně a to do 25. dne předcházejícího měsíce v těchto částkách: Žáci …