Currently browsing

Page 2

Informace k výuce

Vážení rodiče, pokud by se zhoršila situace a došlo k distanční výuce, budete včas informováni. Distanční výuka by probíhala obdobně, jako ve …

Informace pro rodiče

Pedagogická rada dne 31.8.2020 schválila navýšení příspěvku na pomůcky na 800,- Kč  a  příspěvku pro školu na 200,- Kč pro školní rok …

Upozornění k otevření školy

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že MŠMT dne 25.5.2020 změnilo své původní rozhodnutí týkající se nástupu žáků do speciálních škol, chtěli bychom vás …

Informace k otevření škol

Vážení rodiče, jakmile budeme mít jasné pokyny a informace z Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví k zahájení provozu školy, budeme vás neprodleně …

Poděkování

Vážení rodiče, máme za sebou měsíc uzavřené školy. Chtěli bychom moc poděkovat vám všem, rodičům, žákům i učitelům za to, jakým způsobem …