Informace o sloučení škol

Na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 28/1121 ze dne 15.6.2017 se s účinností od 1.9.2017 slučují Základní škola, nám. Osvoboditelů 1368, Praha 5 Radotín a Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5.

Nástupnickou organizací je příspěvková organizace s názvem
Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5.