Změny v provozu školní družiny od září 2018, Cibulka

Změny v provozu školní družiny od září 2018 na pracovišti V Cibulkách 26, 27

 

Od září 2018 dojde ke zrušení provozu odpolední školní družiny pro žáky II. stupně ( žáci od 6. ročníku ZŠ a ZŠP a od 7. ročníku ZŠS ).

Na základě § 9 a § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb., přistupujeme k tomuto opatření z důvodu navýšení problémového chování některých našich žáků s PAS a trvajících obtíží se zajištěním dostatečného počtu kvalifikovaných vychovatelů. Dlouhodobě není v našich silách zajišťovat stabilní a komfortní prostředí pro žáky s PAS v jednotlivých odděleních družiny. Často dochází k slučování oddělení, střídání pedagogů a s tím související nedodržování individuálních režimů žáků, což vede k projevům nepohody, stresu a k častějšímu výskytu problémového chování u těch, pro které jsou stabilita a klidné prostředí nezbytné. Což následně vytváří stresující prostředí pro všechny zúčastněné.

V posledním školním roce se nám daří v dopoledním vyučování zajistit kvalitní podmínky pro žáky v jednotlivých třídách, jelikož je zajištěn potřebný počet pedagogů na příslušný počet žáků s PAS (2 – 3 pedagogové na 4 – 6 žáků ve třídě), tak jak ukládají jejich podpůrná opatření a vyžadují jejich specifické nároky. Tento standard je nutné zajišťovat i ve školní družině.

Vedení školy se v průběhu roku několikrát snažilo o přijetí nových, kvalifikovaných vychovatelů, ale bohužel, zájem o práci na této pozici ve speciálním školství je minimální a kvalifikační předpoklady pro vykonávání této funkce jsou podle současné legislativy náročné.

Z výše popsaných důvodů jsme byli nuceni přistoupit ke zrušení provozu odpolední školní družiny pro žáky II. stupně na pracovišti V Cibulkách 26, 27.

     Provoz ranní družiny zůstává bez omezení pro žáky bez rizikového chování (např. agrese vůči spolužákům a pedagogům).

Provoz školní jídelny zůstává také beze změn a bude i nadále k dispozici všem žákům naší školy.

Vedení školy si plně uvědomuje, že toto opatření může způsobit komplikace v rodinách žáků, je ale nezbytné pro zajištění kvalitního a bezpečného prostředí ve školní družině.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

 

 

V Praze 23. 4. 2018                                                           Vedení školy ZŠ Pod Radnicí 5, Praha 5