Informace pro rodiče dětí z Cibulek

Vážení rodiče,

dle statika je technický stav obou objektů v Cibulkách z hlediska jejich dalšího provozu vyhovující. Dílčí poruchy nemají závažný charakter ve smyslu jejich nevyhovující statické funkce.

Rodiče mohou kdykoliv nahlédnout do zprávy v ředitelně školy Pod Radnicí.

Zpráva byla poskytnuta zřizovateli.

5.11.2018