Informace k otevření škol

Vážení rodiče,

jakmile budeme mít jasné pokyny a informace z Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví k zahájení provozu školy, budeme vás neprodleně informovat.

Organizace výuky, nošení roušek, dodržování hygieny – to vše bude mít přesná pravidla.

Vedení školy