Upozornění k otevření školy

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že MŠMT dne 25.5.2020 změnilo své původní rozhodnutí týkající se nástupu žáků do speciálních škol, chtěli bychom vás upozornit na možnost návratu žáků prvního stupně základní školy praktické a prvního i druhého stupně základní školy speciální zpět do školy Pod Radnicí, V Cibulkách i v Radotíně dne 1.6.2020.

Podmínkou je dodržení následujících pokynů:
     • Docházka do školy je dobrovolná, je na rozhodnutí zákonného zástupce, zda pošle žáka do školy.
     • V případě docházky rodiče doprovodí žáka do školy a ve škole podepíší připravené čestné prohlášení, které bude potvrzením o tom, že žák nepřišel do styku s nakaženým člověkem, nemá zdravotní obtíže a že jsou si rodiče vědomi toho, že ve speciálních školách je riziko případné nákazy vyšší než v běžných školách.
     • Při vstupu do budovy školy bude každému žáku změřena teplota, dezinfikovány ruce a zkontrolováno, zda má žák 2 roušky / kromě výjimek/ , které bude používat mimo určenou učebnu.
     • Vyučování bude probíhat od 8.30 do 12.00 hod.
     • Zaměstnaní rodiče mohou využít odpoledne školní družinu, která bude v provozu do 16 hodin
     • Obědy do školy v Cibulkách nebudou v červnu dováženy z personálních důvodů.
     • Rodiče žáků, kteří nenastoupí do školy, zajistí vyzvednutí výukových materiálů potřebných k domácí výuce a to vždy v pondělí od 10 – 12 hod.
     • Žáci druhého stupně základní školy praktické se mohou vrátit do školy 8. června 2020. Bližší informace budou rodičům sděleny během následujícího týdne.

28. – 29.5.2020 budou pedagogové kontaktovat všechny rodiče, kteří by měli závazně sdělit, zda dítě nastoupí či nenastoupí 1.6. a 8.6.2020 do školy, aby mohly být vytvořeny skupiny žáků. Toto sdělení bude závazné.

Všem rodičům děkujeme za pochopení.