Cena obědů škola Cibulka – od 1.9.2020

Od 1.9.2020 dojde k navýšení ceny obědů pro žáky i pedagogy  na Cibulkách.

Cena oběda
žáci    7-10 let         27  Kč,-       za 1 oběd,     trvalý příkaz/měsíc        540,-  Kč
žáci  11-14 let         29  Kč,-       za 1 oběd,     trvalý příkaz/měsíc        580,-  Kč
žáci  15 a více let    31  Kč,-       za 1 oběd,     trvalý příkaz /měsíc       620,-   Kč

Rozhodující pro zařazení do kategorie je věk, kterého žák dosáhne v aktuálním školním roce do 31.8. včetně.
Pokud nevíte, do jaké věkové skupiny bude Vaše dítě patřit, upřesní p.zást. Mgr. P.Holubová 1.9.
Stravné bude nutné poslat  nejpozději 2.9.2020.