Informace pro rodiče

Pedagogická rada dne 31.8.2020 schválila navýšení příspěvku na pomůcky na 800,- Kč  a  příspěvku pro školu na 200,- Kč pro školní rok 2020/2021.

Třídní učitelé budou vybírat 1000,- Kč za jednoho žáka – odevzdejte třídním učitelům do 11.9.2020.

Předběžná ředitelská volna:    16.11.2020,  21. a 22.12.2020