Informace k výuce

Vážení rodiče,

pokud by se zhoršila situace a došlo k distanční výuce, budete včas informováni.

Distanční výuka by probíhala obdobně, jako ve 2.pololetí 2019/2020.

V současné době probíhá výuka běžně podle pokynů třídních učitelů a rozvrhu hodin.