K dotazům rodičů – Cibulka

  • MHMP ani MČ Prahy 5 nám zatím neposkytly žádné nové informace. V době prázdnin a na začátku září paní ředitelka řešila s architekty přestavbu školy Nepomucká a MŠ Nepomucká, které v budoucnu mají  být spojeny a poskytnuty naší škole. Pro naši školu je to výhodnější místo z těchto důvodů:
  • Mnohem větší vnitřní prostory a možnost rozšíření školy pro další žáky
  • Nově opravené budovy, zrevidované, včetně kotelny
  • Samostatná budova pro ŠD s výdejnou obědů
  • Lepší dopravní dostupnost
  • Zahrada přibližně stejně velká jako v Cibulkách
  • Nové oplocení a zabezpečení pozemku

Zatím je toto všechno ve fázi plánování. Nejdříve MČ Praha 5 musí postavit novou školku, do které se přestěhuje ta z Nepomucké, potom se zrekonstruuje tato budova. Termín stěhování je stále neurčitý, nejdříve září 2024, spíše později.

9.9.2022