Školní jídelna Cibulka – vyšší zálohy za obědy

Vážení rodiče,

vzhledem k ceně obědů vás žádáme o navýšení měsíčních záloh za obědy takto

 Žáci do 10 let,  cena za 1 oběd  40,- Kč,    záloha za 1 měsíc 850,- Kč

Žáci  od 10 – do 15 let, cena za 1 oběd 45,-  Kč,    záloha za 1 měsíc 950,- Kč

Žáci nad 15 let, cena za 1 oběd 49,- Kč,    záloha za 1 měsíc 1050,- Kč